Månedens og årets agilityjunkie

Konkurransenes mål er å gi en ekstra motivasjon i treningen og å trene på og konkurrere, men i kjente omgivelser. Be gjerne med gubben, så får vi tidtakere og ekstra publikum :) Det kommer til å bli arrangert èn konkurranse per mnd, dagen blir annonsert i forkant - men vi kan ikke love at alle kan alle konkurransedagene. I hver konkurranse blir det kåret èn vinner etter konkurransens kriterier og ekvipasjen som har vunnet får en flott medalje (bildet til høyre viser medaljebildet). Den ekvipasjen som har samlet flest medaljer i løpet av et kalenderår blir kåret til ÅRETS AGILITYJUNKIE og får pokal med gravert tekst. Om det er likt antall medaljer, er det den med flest 2.plasser osv.

 

Januar - desember 2010

Nå er ikke de ferske hundene så ferske lenger og vi skal ha kombinasjoner som konkurranse hver gang. Kombinasjonene skal bestå av hopp, tunell, pølse og lengdehinder i januar og februar. I mars kan hjulet tas med. Fra og med mai kan slalomen tas med og fra og med juni kan feltene tas med. Da har man litt å jobbe mot :-)) Riv=5 feil, vegring=disk. Hundene som konkurrerer starter på sin normale høyde, de som ikke har debutert starter på høyden som er under normalhøyden.

 

Resultatlister 2010

JANUAR 2010(Gjennestad)- FILM
1.Kokos 0 feil 16,2 sekunder
2.Chilli 0 feil 18,0 sekunder
3.Ema 0 feil 19,3 sekunder
4.Kenya 5 feil 15,2 sekunder
Rosin, Scott og Sienna DISK

 

Resultatlister 2009

SEPTEMBER 2009(lærerskolen) - FILM
1.Kenya 0 feil 4,7sekunder(7,02 m/s)
2.Kokos 0 feil 4,8 sekunder(6,87 m/s)
3.Rosin 0 feil 5,4 sekunder(6,11 m/s)
4.Chilli 0 feil 5,7 sekunder(5,79 m/s)
5.Ema 0 feil 5,77 sekunder(5,72 m/s)
6.Mocca 0 feil 5,77 sekunder(5,72 m/s)
7.Sienna DISK

Det ble omkamp mellom Ema og Mocca, pga lik tid og 0 feil. Da gikk Ema på 5,8 og Mocca disket. Banen var en U bane med 5 hopphinder og en tunell. Banelengden var ca 33 meter, noe som legger grunnlaget for meter per sekund. Kokos, Chilli og Rosin gikk på stor høyde, mens resten gikk på liten høyde.

OKTOBER 2009(klokkeråsen) - FILM
1.Kokos 0 feil 8,03 sekunder(6,72 m/s)
2.Kenya 0 feil 8,2 sekunder(6,59 m/s)
3.Scott 0 feil 10,21 sekunder(5,29 m/s)
4.Ema 0 feil 10,4 sekunder(5,19 m/s)
5.Mocca DISK

Banelengden ble ikke målt, men minst 6 meter mellom hvert hinder var det og da blir banelengden minst 54 meter, noe som legger grunnlaget for m/s i parentes.

NOVEMBER 2009(gjennestad) - FILM
1.Kenya 0 feil 8,8 sekunder(6,82 m/s)
2.Kokos 0 feil 9,4 sekunder(6,38 m/s)
3.Sienna 0 feil 9,6 sekunder(6,25 m/s)
4.Scott 0 feil 10,4 sekunder(5,78 m/s)
5.Rosin 0 feil 10,7 sekunder(5,61 m/s)
6.Chilli 0 feil 11,0 sekunder(5,45 m/s)
7.Mocca 0 feil 11,1 sekunder(5,41 m/s)
8.Ema 0 feil 11,5 sekunder(5,22 m/s)

Banelengden ble ikke målt, men ca 6 meter mellom hvert hinder utgjør en banelengde på 60 meter - grunnlaget for m/s

DESEMBER 2009(gjennestad) - FILM
1.Kokos 0 feil 9,9 sekunder
2.Rosin 0 feil 10,0 sekunder
3.Mocca 0 feil 10,7 sekunder
3.Scott 0 feil 10,7 sekunder
4.Ema 0 feil 11,5 sekunder
5.Chilli 5 feil 10,7 sekunder
6.Sienna DISK

ÅRETS AGILITYJUNKIE 2009 - KOKOS!!